Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w m. Radomiu
 

      Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi

zagrożeniami występującymi w okresie zimowym 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty

stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie

konieczności odśnieżania dachu elementów elewacji budynku.  Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,

mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania

obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

Wojciech Gajewski


 

 Radom , ul. Wjazdowa 4 ( Biurowiec M.P.K)
 
 
Godziny pracy inspektoratu :

Poniedziałek
od godz. 8 do 16   Wtorek - Piątek od godz. 7.30 do 15.30
 
Środa dniem bez przyjęć interesantów


 
 
tel./fax 48 366 20 04

 

banner

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu.