banner

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Mieście Radomiu.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

 do właścicieli i zarządców

obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


           
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu przypomina, że do obowiązków właścicieli

i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji

budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji

budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić

bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
 

        Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie

bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo

pozbawienia wolności do roku.


Radom , ul. Wjazdowa 4 ( Biurowiec M.P.K)

Godziny pracy inspektoratu :

Poniedziałek od godz. 8 do 16   Wtorek - Piątek od godz. 7.30 do 15.30

tel./fax 48 366 20 04

Uwaga - można już pobierać  druki i formularze ( dział DRUKI )