Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu do
właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami

występującymi w okresie zimowym

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców należy   dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.
Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

Wojciech Gajewski

logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. 

powered by  https://altech-radom.com