logo
logo2

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

Redakcja biuletynu : mgr inż. Wojciech Gajewski   tel. 48 366 20 04 , Radom ul. Wjazdowa 4a

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania za rok 2018

Bilans 2018

ic_plik_pdf

Informacja dodatkowa do bilansu 2018

ic_plik_pdf

Rachunek zysków i strat 2018

ic_plik_pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2018

ic_plik_pdf

Sprawozdania za rok 2019

Bilans 2019

ic_plik_pdf

Informacja dodatkowa do bilansu 2019

ic_plik_pdf

Rachunek zysków i strat 2019

ic_plik_pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2019

ic_plik_pdf

Sprawozdania za rok 2020

Bilans 2020

ic_plik_pdf

Informacja dodatkowa do bilansu 2020

ic_plik_pdf

Rachunek zysków i strat 2020

ic_plik_pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2020

ic_plik_pdf


logo2

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. powered by  https://altech-radom.com