logo

Druki do pobrania w formacie *.pdf , niezbędny program Adobe Reader

Druki otwieramy ( pobieramy ) klikając na ikonę  znajdującą się obok symbolu druku . Druk zostanie pobrany lub otwarty w nowym oknie  przeglądarki .

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

ic_plik_pdf

D1A

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

ic_plik_pdf

D1B

Zaświadczenie kierownika budowy o zakończeniu inwestycji

ic_plik_pdf

D2

Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

ic_plik_pdf

D3

Karta ewidencyjna ds statystycznych

ic_plik_pdf

D4

Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu organów

ic_plik_pdf

D5

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

ic_plik_pdf

D6

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

ic_plik_pdf

D7

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

ic_plik_pdf

D8

Wniosek o wydanie zaświadczenia

ic_plik_pdf

D9

Zaświadczenie o przeprowadzeniu okresowej kontroli obiektu budowlanego

ic_plik_pdf

D10

Oplata za pozwolenie na użytkowanie

ic_plik_pdf

D11

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy , inspektora nadzoru inwestorskiego , projektanta  sprawującego nadzór.

ic_plik_pdf

INF

Upoważneinie do odbioru dokumentów  - celem doręczenia

ic_plik_pdf

D12

Zamieszczone powyżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 tj. z późn. zm.) i mają jedynie charakter informacyjny   i pomocniczy, ułatwiający  złożenie właściwych dokumentów

logo2

                   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. om.com