logo

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PINBradom/SkrytkaESP.

KOMUNIKAT PINB w sprawie zmiany zasad przyjmowania interesantów Inspektoratu w czasie epidemii.

Od 25 maja 2020r. ulegają zmiany procedury dotyczące przyjęć interesantów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu w nowym reżimie sanitarnym.

Tymczasowo przyjęcia interesantów są ograniczone wyłącznie do spraw dotyczących:

- zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
- zawiadomienia o zakończeniu budowy/ pozwolenia na użytkowanie
- decyzji o pozwoleniu na użytkowanie samowoli budowlanej popełnionej pod rządami  prawa budowlanego z 1974r.które nie obejmują m.in. skarg i wniosków obywateli oraz spraw toczących się m.in. w trybie   nadzwyczajnym tj. przepisów o wznowieniu postepowania, zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych.

Przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć  w siedzibie PINB.

Nowe zasady przyjęć w inspektoracie
- wizyty interesantów są  umawiane telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy telefonicznej prosimy o podanie celu wizyty  i numeru sprawy oraz numeru telefonu kontaktowego,
- na umówione spotkanie zapraszamy interesanta osobiście, bez osób towarzyszących, w tym   pełnomocników czy członków  rodzin; w przypadku  osób chorych lub niepełnosprawnych  itp. w spotkaniu powinien uczestniczyć wyłącznie pełnomocnik,
- podczas całej wizyty w inspektoracie prosi się o zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą,
- osoby, które nie zastosują się do wyżej wymienionych obostrzeń nie będą przyjmowane w inspektoracie, prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własny długopis i rękawiczki.

Ważne
- osób nieumówionych nie przyjmujemy,
- przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy,
- wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw udzielane są telefonicznie lub pisemnie,
- możliwość wizyty w inspektoracie dotyczy wyłącznie osób zdrowych, bez jakichkolwiek  objawów choroby, w tym kaszlu, kataru, gorączki,  duszności itp.
- na  spotkanie w inspektoracie nie będą przyjmowane osoby, które przebywają z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub w izolacji   w warunkach domowych ; w takim przypadku możliwy jest tylko kontakt telefoniczny.

Podstawy prawne
 -   Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2019r. poz.1239, z późn.zm.),
 -   Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
     innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z, poz. 374, z późn.zm.)
 -  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
    ( Dz.U. z 2020r., poz. 491, z późn.zm.)
  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
    związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r. ,poz. 878 z późn.zm. ).

logo2

                   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. om.com