Bilans

ic_plik_pdf

 Informacja dodatkowa do bilansu 2018

ic_plik_pdf

 Rachunek zysków i strat 2018

ic_plik_pdf

 Zestawienie zmian w funduszu

ic_plik_pdf

Sprawozdania finansowe za rok 2018

logo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. 

powered by  https://altech-radom.com