logo

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w mieście Radomiu

 


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu.

 

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi

 zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

          Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu przypomina, że do obowiązków   właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.


Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu przypomina również o konieczności sprawdzania stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych : dymowych,  spalinowych  i wentylacyjnych.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

Wojciech Gajewski


 

Radom ul.Wjazdowa 4 (biurowiec M.P.K.)

tel. 48 366 20 04
 

 

logo2

          Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. y  https://altech-radom.com

Powered by https://altech-radom.com