W dniach 2 i 31 maja 2024 r. inspektorat będzie nieczynny.

(Zarządzenie Nr 6/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu z dnia 23 kwietnia 2024 r.)

Radom 15 listopada 2023 r.

PINB – 0623/1/23

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur, mając na uwadze przypadki zatruć tlenkiem węgla i katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności budynków jednorodzinnych, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), w tym o konieczności corocznego sprawdzania stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Właściciel lub zarządca, który nie wykonuje obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Jednocześnie przypomina się właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, że dnia 30 listopada mija termin przeprowadzenia obowiązkowej kontroli okresowej stanu technicznego budynku w odniesieniu do elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). W terminie 7 dni od dnia zakończenia tej kontroli osoba ją przeprowadzająca, ma obowiązek zawiadomić o kontroli organ nadzoru budowlanego za pomocą systemu c-KOB albo na piśmie.

Niespełnienie obowiązku przeprowadzaniu kontroli okresowej, lub zawiadomienia organu o jej przeprowadzeniu podlega karze grzywny.

 

Kontakt do nas

Aktualne dane

Druki do pobrania

Aktualne druki do pobrania

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe

Komunikaty

Komunikaty , ogłoszenia

Redakcja strony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu Piotr Pochylski

Klauzula informacyjna Rodo